Stonecsempe

DELAP

Delap termékek, delap falburkolórendszer, delap terméskő, delap dísztégla

SEGÍTSÉG A VÁSÁRLÁSHOZ

1. Az adatlap kitöltése.
2. A MEGRENDELEM gomb megnyomása után, a rendszer rögzíti rendelését, majd kis idő múlva e-mailt küld, ami tartalmazza a rendelés részleteit.

Tájékoztatjuk, hogy interneten való rendelését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben a házhozszállítás díja átutalásra került. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére a +36-20/407-0885-es telefonszámon.


* Neve:
* Telefonszáma:
* E-mail címe:
* Termék neve/színkódja (pl.: Korall E3):
* Termék formája (pl.: terméskő):
* Mennyisége (négyzetméter):
* Termék átvétele (kérjük válasszon):

* Postázási cím:
Megjegyzés:
* Ellenőrző kép:
Biztonsági kód
Elfogadom az ÁSZF-ben leírtakat

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező!

Az ÁSZF-ben (Általános Szerződési Feltételek) a vásárlót előzetesen tájékoztatni kell:

a). "szerződéskötés technikai lépéseiről" (hogyan, milyen módon tudja a vásárló a terméket megvásárolni, a termék kosárba helyezése, továbbvásárlási lehetőség, szállítási és számlázási adatok megadása, szállítási és fizetési lehetőségek megadása, a rendelés véglegesítése);
b). "arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;"
c). a szerződés nyelvéről; és
e). ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.
d). Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
e). azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;

6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása]

Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.

6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása]

(1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája]

(1) E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel kötött szerződés esetén nem kell alkalmazni.
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis.

2014. június 13-tól életbe lép 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
Legfontosabb változások:
• Az indoklás nélküli elállási jog 8 munkanapról 14 napra változik;
• A fogyasztó az elállási jogot a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve gyakorolhatja;
• Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének úgy az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik;
• A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amennyiben a vásárló a terméket visszaszolgáltatta az eladó részére;
• Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket;
• A vállalkozás az általa kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat nem terheljenek a fogyasztókra;
• A webáruház üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
• Amennyiben a fogyasztó él a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeltben meghatározott elállási jogával úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni;

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14030.pdfMegosztás

Adatkezelési tájékoztató | ÁSZF | Elállási tájékoztató | Fizetési módok | TermékszavatosságHasznos oldalak: Linkcenter.hu | sLink.hu

Stonecsempe | 1202 Budapest, Kéreg u. 5. | +36-20/407-0885 |